Okhura Tadayoshi


Okhura Tadayoshi at IMDB

Okhura Daily at Livejournal

Okhura Tadayoshi at HanCinema

Okhura Tadayoshi at HongKongCinemagic

Okhura Tadayoshi at M-Dream